Baggrund : Citering af andres artikler – hvad må man og hvad må man ikke?

Hvis man i form af citater gør brug af andres forudgående arbejde uden at betale for det, er der en række forudsætninger, der skal være opfyldte.

2/3 af alle artikler baseret på andres arbejde uden at betale for hjælpen – de såkaldte citatartikler.

Det er den korte udgave af vores undersøgelse af 1.039 artikler, som Bold.dk bragte mellem den 15. og 24. maj i år. Et nyhedssite der på trods af kun at skrive om fodbold, var Danmarks 5. mest besøgte hjemmeside i april måned i år ifølge Dansk Online Index.

En undersøgelse vi igangsatte i forlængelse af fodboldensidens konstituerede chefredaktør Mikkel Nøhr udtalelser den 14. maj 2023 til TV2s Presselogen :

– Jeg kan ikke genkende billedet af, at vi systematisk og metodisk kopierer deres (Midtjyllands Avis, red.) eller andres arbejde.

Samtidig slog Mikkel Nøhr fast, Bold.dk følger reglerne om god citatskik :

– Vi forsøger altid at holde os indenfor reglerne om god citatskik.

Mikkel Nøhr udtalte sig, da Presselogen fokuserede på et angreb fra Midtjyllands Avis om en påstået fremgangsmåde fra Bold.dk – om systematisk udnyttelse af regionalmediets artikler om Superliga-holdet Silkeborg IF.

Indenfor de presseetiske regler følger mulighederne for at citere andres artikler, udsendelser, bøger osv. reelt af Ophavsretslovens §22, hvis ordlyd er :

– Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.

Udtrykket ”god skik” har gjort det muligt for mediebranchen at opstille de såkaldte Presseetiske regler, hvis vejledning for overholdelse af citatreglerne opstiller følgende krav :

– Undgå systematisk udnyttelse af andres indhold uden udtrykkelig aftale. Dette gælder også systematisk anvendelse af dybe link.

– Angiv altid det citerede medie som kilde så vidt muligt i første afsnit.

– Henvis altid til den citerede artikel ved brug af et dybt link, hvis originalartiklen er tilgængelig digitalt – også når artiklen kun er tilgængelig mod betaling. Det kan undlades, når der alene er tale om registrerende, korte nyheder.

– Baser højst et par afsnit, svarende til højst 4-5 sætninger, på den citerede artikel. Resten af historien bør bygge på en selvstændig journalistisk indsats, herunder citater fra egne kilder eller ny baggrundsinformation.

– Gengiv højst ét direkte citat, medmindre andet følger af de presseetiske regler.

Lidt forsimplet kan kravene derfor opstilles som : Det er kun muligt at bringe korte citater, som der altid bør linkes til. Ligesom den resterende del af artiklen, skal indeholde en væsentlig selvstændig journalistisk bearbejdning, så citaterne ikke bliver det eneste reelle indhold.

Uanset at det ikke direkte fremgår af vejledningen, synes kravet at være at alle forudsætninger skal være opfyldte, før medier tilmeldt Pressenævnet har citeret på den korrekte måde. Mangler blot en af forudsætningerne, eksempelvis hvis der er citeret ud over 4-5 sætninger, bør der som udgangspunkt altid være tale om tilsidesættelse af de presseetiske regler.

For medier tilmeldt Pressenævnet vil konsekvensen være, at den eller dem der anser deres rettigheder for at være krænket, kan indbringe spørgsmålet for nævnet. Efterfølgende vil det kunne udtale kritik, hvis reglerne anses for overtrådt – hvilket vil medfører et logisk krav om, at der skal indrykkes hvad der er at sidestille med en undskyldning, ligesom fejlen også skal rettes.

Sideløbende foreligger muligheden for, at der kan ske fremsættelse af et økonomisk krav mod mediet eller personen, der har overtrådt citatretten.

Det kan eksempelvis være, hvor et medie ikke tilmeldt Pressenævnet reelt kopierer en hel artikel fra andre og fremstiller den som om, at artiklen er skrevet af det selv.

Derfor medfører det ikke fritagelse for ansvar ved alt for omfattende citering af eksempelvis andres artikler eller bøger, hvis det bringes af et medie eller personer, som ikke er tilmeldt Pressenævnet – sanktionerne er bare anderledes og typisk også på en anden måde langt mere kontante.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *