Privatlivspolitik

INTRODUKTION

I bestræbelserne på at beskytte individuelle rettigheder, specielt i forbindelse til automatiske databbehandlinger samt ønsket om gennemskuelighed, har Bjørknæs.dk opstillet en række politiker, der inkluderer måden og formålet hvor på indsamlede informationer om brugen anvendes.

Dog således at når du gør brug af Bjørknæs.dk, anerkender du sidens standardvilkår, ligesom du eksempelvis også anerkender sidens cookiesregler. Såfremt du ikke måtte være enig, kan du sende en email til [email protected]

Denne udgave af privatlivspolitikkerne er gældende, indtil at opdaterede udgaver meldes ud.

For yderligere informationer omkring beskyttelsen af data og privatliv, skal henvises til hjemmesiden for AEPD, der er det spanske agentur for databeskyttelse: https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

DATAINDSAMLING

Dataindsamlingen sker af Bjørknæs.dk.

Alle personale data referer sig til informationer, som enten direkte eller indirekte helt eller delvist vil kunne identificeres.

Det kan efter omstændighederne dreje sig om eksempelvis navn, adresse, email, telefonnummer og andre former for identifikationsoplysninger.

Opbevaringen sker dog alene ud fra hensyn af brugervenlighed og slettes i samme øjeblik, som oplysningerne ikke længere er relevante. På samme måde som opbevaringen som udgangspunkt også vil ske separat, hvilket efterfølgende gør det nemmere automatisk at slette ikke-nødvendige oplysninger.

HVAD ER FORMÅLET MED DATAOPBEVARINGEN?

Hovedformålet med indsamlingen af data i forbindelse med anvendelse af Bjørknæs.dk er at gøre det muligt for dig at bruge hjemmesiden, tilbyde ydelser og tilbud – samt forbedre brugeroplevelsen.

De indsamlede data vil alene blive opbevaret, så længe der er brug for dem. For at lette dette, vil de som udgangspunkt blive opbevaret separat.

Opbevaringen vil ske i overensstemmelse med kravene, som opstillet af AEPD – det spanske agentur for databeskyttelse.

HVAD ER ÅRSAGEN TIL OPBEVARINGEN AF DATA?

Udgangspunktet for opbevaring af data er :

1 : Gennemførsel af indgåede aftaler,
2 : Legitimitet,
3 : Accept fra bruger og/eller kunde .

EKSTERN ANVENDELSE AF INDSAMLEDE DATA

Brugerens data kan efter omstændighederne blive helt eller delvsit overdraget til trejdepart, hvilket hovedsageligt alene vil dreje sig om forhold af administrativ karakter.

Dette kan gøre at data vil blive overført til trejdelande eller en international organisation og firma, men der vil ske underretning her om inden dette sker, samt i forhold til på hvilken måde overførslen i givet fald måtte ske.

Når det efter omstændighederne er lovpligtigt at indsamlede data, vil dette fremgå af Bjørknæs.dk.

COOKIES

Når du gør brug af Bjørknæs.dk, kan der ske anvendelse af de cookies, der bliver lagt på din enhed. I forbindelse med din første navigation på Bjørknæs.dk, vil du blive mødt med en besked om, at siden gør brug af cookies.

Ved fortsættelse med at browse efter at være blevet mødt med beskeden, vil brugeren de kommende måneder som minimum i kraft af en kvasidisposition, have accepteret brugen af cookies.

Hvis du vil vide mere om de politiker der gør sig ægldende for Bjørknæs.dk, kan du læse mere om det i vores politikker indenfor området.

BRUGERRETTIGHEDER

Brugeren informeres om muligheden for at udøve deres ret til adgang, berigtigelse, annullering og modstand. Hver person har også ret til at begrænse behandlingen i forhold til sin person, en ret til at slette overførslen af personoplysninger, der overføres til den person, der er ansvarlig for behandlingen, og retten til bærbarhed af deres data.

Brugeren har mulighed for at indgive et krav til AEPD (det spanske databeskyttelsesagentur) eller det kompetente organ i det respektive autonome samfund, når de ikke har opnået en tilfredsstillende løsning i udøvelsen af deres rettigheder ved hjælp af et brev til det.

Medmindre brugeren gør indsigelse, ved at sende en e-mail til e-mail-adressen [email protected], kan deres data bruges, hvor det er relevant, hvis relevant, til at sende kommerciel information om Bjørknæs.dk.

De leverede data opbevares, så længe det kommercielle forhold opretholdes eller i de år, der er nødvendige for at overholde juridiske forpligtelser.

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at informationen, der leveres via dette websted, er sand, reagerer på nøjagtigheden af alle de leverede data og vil holde den opdateret for at afspejle en reel situation, være ansvarlig for falske eller unøjagtige oplysninger, og for skader, gener og problemer, der kan medføre for Bjoerknaes.dk eller for tredjeparter.

Disse oplysninger gemmes og administreres med behørig fortrolighed under anvendelse af de nødvendige computersikkerhedsforanstaltninger for at forhindre adgang eller forkert brug af dine data, manipulation, forringelse eller tab af dem.

Dog skal brugeren huske på, at sikkerheden ved computersystemer aldrig er absolut. Når personlige oplysninger leveres over internettet, kan sådanne oplysninger indsamles uden dit samtykke og behandles af uautoriserede tredjeparter.

Bjoerknaes.dk afviser enhver form for ansvar for konsekvenserne af disse handlinger kan have for brugeren, hvis han frivilligt offentliggjorde oplysningerne.

Du vil være i stand til at få adgang til og udøve disse rettigheder ved hjælp af en skriftlig og underskrevet anmodning, der kan sendes til adressen [email protected]

Disse rettigheder vil blive opfyldt inden for en periode på 1 måned, som kan forlænges til 2 måneder, hvis anmodningens kompleksitet eller antallet af modtagne anmodninger kræver det. Alt dette med forbehold for pligten til at opbevare visse data i de juridiske vilkår og indtil det mulige ansvar, der hidrører fra en mulig behandling eller, hvor det er relevant, fra et kontraktforhold foreskriver.

Ud over ovenstående og i forhold til databeskyttelsesbestemmelser har brugere, der anmoder om det, mulighed for at organisere destinationen for deres data efter deres død.