Bjørknæs.dk sammenlægges med Journalista.dk – gældende abonnementer kan frit overføres

I forbindelse med ændringer i strukturen bag Journalista.dk, bliver Bjørknæs.dk og Journalista.dk lagt sammen.

Det sker blandt andet for at sikre, at der på den samme platform kommer en række daglige opdateringer – og en langt højere grad af nyhedsdækning, end hvad tilfældet tidligere har været på såvel Journalista.dk som Bjørknæs.dk.

Det betyder også, at det fremtidige indhold på Bjørknæs.dk vil ændrer sig væsentligt i forhold til, hvad der har været tilfældet det seneste 1½ år. Først og fremmest i forhold til, at der for fremtiden alene bliver tale om større og mere enkeltstående dækninger i form af artikler, podcasts og videoer – hvorfor antallet af opdateringer bliver væsentligt mindre end hidtil.

Fordi der er tale om en journalistisk sammenlægning mellem Bjørknæs.dk og Journalista.dk, kan der frit ske overførsel af et eksisterende Bjørknæs.dk-abonnement oprettet før den 15. november 2023 til også at gælde Journalista.dk – ligesom dette log-in for fremtiden stadig kan bruges til Bjørknæs.dk-artikler.

Som tilfældet har været for Bjørknæs.dk, vil der på Journalista.dk som minimum være en daglig eksklusiv artikel, der kræver log-in.

For at der kan ske gratis overførsel, skal der via email til [email protected] ske fremsendelse af oplysninger om ønsket brugernavn og log-in til brug for Journalista.dk – med oplysning om hvilken emailadresse der blev brugt ved oprettelse af abonnementet på Bjørknæs.dk samt angivelse af, hvornår seneste betaling er sket.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *