Juridisk advarsel

1. IDENTIFIKATIONSDATA

I overensstemmelse med pligten til information indeholdt i artikel 10 i lov 34/2002 af 11. juli om informationssamfundets tjenester og elektronisk handel informerer vi dig om, at ejeren af dette webdomæne er Crest Move Ltd (i det efterfølgende ejeren) med kontakt-e-mail: [email protected].

2. BRUGERE

Adgang til og / eller brug af Bjørknæs.dk tilskriver BRUGERens tilstand og anvendelse, således at denne ved brugen accepterer de anførte brugsbetingelser.

3. BRUG AF PORTALEN

Bjørknæs.dk giver adgang til en række forskellige informationer, tjenester, programmer og/eller data (i det følgende omtalt som “indholdet”) på Internettet, der tilhører Bjørknæs.dk eller dets licensgivere mv., som BRUGEREN kan have adgang til. BRUGEREN påtager sig ansvaret for brugen af hjemmesiden. Dette ansvar omfatter eksempelvis den registrering, der er nødvendig for at få adgang til bestemte tjenester eller indhold.

Således er BRUGEREN ansvarlig for at levere ægte og lovlige oplysninger. Som en konsekvens af denne registrering kan BRUGEREN efter omstændighederne få en adgangskode, som denne eller disse er ansvarlige for, og forpligter sig til at gøre fortrolig og korrekt brug af den. BRUGEREN accepterer at gøre passende brug af indholdet og tjenesterne (såsom chat-tjenester, diskussionsfora eller nyhedsgrupper), som kan findes på Bjørknæs.dk og ikke bruger dette til (i) at deltage i ulovlige aktiviteter eller i strid med god tro og offentlig orden; (ii) formidle indhold eller propaganda af racistisk, pornografisk og anden form for ulovligt indhold samt (iii) forårsage skade på de fysiske og logiske systemer på såvel Bjørknæs.dk som andre sider og selskaber, dets leverandører eller tredjeparter, introducere eller sprede computervirus eller andre fysiske eller systemer, der direkte eller indirekte kan forårsage skader (iv) forsøge at få adgang til og, hvor det er relevant, bruge andre brugeres e-mail-konti og ændre eller manipulere deres beskeder. Bjørknæs.dk forbeholder sig ret til at slette alle kommentarer og andre former for bidrag, der krænker respekten for personens værdighed, er diskriminerende, racistiske, pornografiske eller hvad der af anden årsag måtte være uegnet til offentliggørelse. Under alle omstændigheder er Bjørknæs.dk ikke ansvarlig for brugernes meninger via fora, chats eller andre deltagelsesværktøjer.

4. DATABESKYTTELSE

Bjørknæs.dk overholder retningslinjerne i Organic Law 15/1999 af 13. december om beskyttelse af personoplysninger, kongeligt dekret 1720/2007 af 21. december, der fastslægger reglerne for udvikling af den organiske lov og andre regler, der til enhver tid er gældende, og sikrer korrekt brug og behandling af brugerens personlige data. For at gøre dette sammen med hver form for indsamling af personlige data i de tjenester, som brugeren kan anmode om fra Bjørknæs.dk, informeres brugeren om de særlige betingelser for behandling af data i hvert enkelt tilfælde samt andre former for relevante informationer.

Ligeledes oplyser Bjørknæs.dk, at der sker overholdelse af lov 34/2002 af 11. juli om informationssamfundets tjenester og elektronisk handel og vil til enhver tid bede om dit samtykke til behandlingen af din e-mail til kommercielle formål.

5. INTELLEKTUEL OG INDUSTRIEL EJENDOM

Bjørknæs.dk indehaver de intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder på sit websted såvel som elementerne der i (som eksempelvis billeder, lyd, video, software og/eller tekster; varemærker og/eller logoer, farvekombinationer, struktur og design, udvælgelse af anvendte materialer, edb-programmer, der er nødvendige for dets drift, adgang og brug osv.).

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til bestemmelserne i artikel 8 og 32.1, 2. afsnit, Lov om intellektuel ejendomsret er reproduktion, distribution og offentlig kommunikation, herunder metoden til at gøre dem tilgængelige, af alle eller dele af data og indhold udtrykkeligt forbudt. Dette gør sig også gældende for indholdet af dette websted til kommercielle som ikke-kommercielle formål, i ethvert medium og på enhver teknisk måde uden forudgående tilladelse fra Bjørknæs.dk. BRUGEREN accepterer at respektere rettighederne til intellektuel og industriel ejendom, der ejes af Bjørknæs.dk. BRUGEREN skal endvidere afstå fra at slette, ændre, undgå eller manipulere ethvert installeret beskyttelsesudstyr eller sikkerhedssystem.

6. GARANTIER OG ANSVAR

Bjørknæs.dk hverken er eller kan blive ansvarlig for skader af nogen art, der kan forårsage, som eksempel: fejl eller udeladelser i indholdet, manglende tilgængelighed af hjemmesiden eller transmission af vira eller ondsindede eller skadelige programmer.

7. ÆNDRINGER

Bjørknæs.dk forbeholder sig ret til at foretage de ændringer, den finder passende til sin portal uden forudgående varsel, være i stand til at ændre, slette eller tilføje både det indhold og de tjenester, der leveres gennem det, og den måde, hvorpå de præsenteres eller placeres i din portal.

8. LINKS

I tilfælde af at Bjørknæs.dk indeholder links eller hyperlinks til andre internetsider, vil Bjørknæs.dk ikke udøve nogen form for kontrol over nævnte websteder og indhold. Under ingen omstændigheder kan Bjørknæs.dk påtage sig eller pålægges noget ansvar for indholdet af et link, der tilhører et tredjepartswebsted, og vil eller kan således heller ikke garantere den tekniske tilgængelighed, kvalitet, pålidelighed, nøjagtighed mv. af noget materiale eller information indeholdt links eller andre websteder.

Ligeledes vil inkluderingen af disse eksterne forbindelser ikke indebære nogen form for tilknytning, fusion eller deltagelse med de tilsluttede enheder.

9. RET TIL UDELUKKELSE

Bjørknæs.dk forbeholder sig ret til at nægte eller tilbagetrække adgang til portalen og / eller de tjenester, der tilbydes uden forudgående varsel, på eget initiativ eller via tredjepart til de brugere, der ikke overholder opstillede brugerbetingelser.

10. GENERELT

Bjørknæs.dk vil forfølge overtrædelse af opstillede betingelser og manglende overholdelse af gældende lovgivning samt enhver forkert brug af sin hjemmeside.

11. ÆNDRING AF DE NUVÆRENDE BETINGELSER OG VARIGHED

Bjørknæs.dk kan til enhver tid ændre sine betingelser.

Gyldigheden af de ovennævnte betingelser afhænger af deres eksponering og vil være gyldig, indtil der sker offentliggørelse af nye retningslinjer.

12. GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

Forholdet mellem Bjørknæs.dk og BRUGEREN styres af gældende spanske regler, og enhver tvist vil blive forelagt domstolene i byen Malaga.