Ellemann går mod strømmen : Dokumenterer sin sygdom

Igennem de seneste uger har vicestatsminister Jakob Ellemann-Jensen været sygemeldt. I modsætning til normen indenfor den politiske verden, har han fremlagt dokumentation for, at hans fravær er lovligt undskyldt.

Når menige medarbejdere bliver syge, skal de fremlægge dokumentation i form af lægeerklæringer – mens politikere blot skal oplyse, at de ikke er i stand til at passe deres jobs.

Sådan lyder en af de udbredte opfattelser omkring politikere, hvilket skal ses i sammenhæng med, at de ikke modtager løn, men i stedet såkaldt vederlag. Derfor er det heller ikke nødvendigt for politikere som eksempelvis Jakob Ellemann-Jensen at fremlægge lægeerklæringer, for stadig at modtage de faste månedlige indbetalinger.

En af de sager der i dén grad har trukket overskrifter i forbindelse med politikeres sygemeldinger uden lægeerklæringer, har omhandlet den nu tidligere københavnske borgmester Ninna Hedeager Olsen. Det tilbage i 2019, hvor hun igennem en længere periode blev sygemeldt efter forsidehistorier om voldtægter og gruppesex. En sygemelding med fuld aflønning fra de københavnske skatteydere, som dog ikke afholdt hende fra at arbejde på en restaurant på Tunø, der var ejet af en af hendes veninder.

Men når det kommer til Jackob Ellemann-Jensen, synes der dog at være andre boller på suppen. Det skyldes at Forsvarsministeriets presseafdeling i en email til Bjørknæs.dk oplyser, at Jakob Ellemann-Jensen har afleveret en lægeerklæring som dokumentation for sin igangværende sygemelding :

– På grund af sygdom er forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen midlertidigt forhindret i at varetage ledelsen af Forsvarsministeriet. Da ministre ikke er undergivet et almindeligt ansættelsesforhold, er der ikke praksis for, at der anmodes om lægeerklæring ved ministres sygdom. Forsvarsministeriet kan supplerende oplyse, at ministeriet er bekendt med, at Jakob Ellemann-Jensen har afleveret en lægeerklæring til Venstres gruppeformand, Lars Chr. Lilleholt, og at Venstres gruppeformand har orienteret Folketingets formand om dette.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *