Mette Fs ministre forgylder deres spindoktorer : Store bonusser oven i millionløn

Første gang de socialdemokratiske ministre kunne udbetale bonusser til deres nærmeste og politisk udpegede medarbejdere, var det en mulighed, som langt størstedelen gjorde brug af.

[yith_wcmbs_members_only_content_start]

Selv om lønningerne til ledende embedsmænd i statsadministrationen de seneste år har fået et ordentligt nøk op ad, har de alligevel mulighed for at få udbetalt en bonus oven i den almindelige hyre. Ekstraudbetalinger der ofte omtales som engangsvederlag, fordi de dækker over specielle præstationer, som embedsmanden aflønnes ekstraordinært for.

Engangsvederlag udbetales efter nytår i forhold til præstationer, der er sket året forinden. Samtidig er det en almindelig tommelfingerregel, at en embedsmand kun kan sikre sig et engangsvederlag, hvis denne har været ansat i et helt kalenderår. Beslutningen om hvorvidt der skal ske tildeling af et engangsvederlag, tages almindeligvis af embedsmandens direkte overordnede.

I forhold til spindoktorer, vil dette derfor typisk også være en beslutning, der træffes af dennes minister. Det på trods af, at spindoktoren er direkte ansat af selv samme minister, ligesom spindoktoren er politikerens særdeles betroede medarbejder.

 

Spindoktorer med løn i forvejen omkring millionen

Den socialdemokratiske regering ledet af Mette Frederiksen tiltrådte sommeren 2019, hvorfor første gang ministrene havde mulighed for at yde engangsvederlag til spindoktorerne var i år. Det i forhold til præstationer, som blev udført i 2020.

Når spindoktorer har en løn der typisk ligger på omkring 1 million kroner, skulle man måske umiddelbart tro, at det ville være begrænset, hvor mange af dem, der fik en ekstra bonus oven i den almindelige løn. Men bedømt på aktindsigterne opnået af Bjørknæs.dk rundt om i de forskellige ministerier, synes det modsatte i stedet at være tilfældet.

Det drejer sig blandt andet om Mathias Secher og Rasmus Jønsson, der er spindoktorer for henholdsvis finansminister Nicolai Wammen og sundhedsminister Magnus Heunicke. De fik således på den konto 75.000 kroner oven i deres almindelige aflønning, hvilket også for indsatsen i 2020 var tilfældet for Peter Strauss Jørgensen, der til dagligt er spindoktor hos Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

 

Flere forskellige bonusgrupper – mens få må se langt efter ekstraudbetalinger

75.000 kroner synes at være den øverste grænse for, hvilke bonusser spindoktorerne kan modtage oven i deres almindelige løn. Blandt andre med en bonus på dette beløb for 2020-indsatsen, kan nævnes Nick Hækkerups spindoktor Michael Baunsgaard Schreiber.

Uanset at spindoktorernes lønforhold er direkte sammenlignelige, er der dog tilsyneladende forskellige klasser i forhold til, om de skal tildeles bonusser – og i givet fald deres størrelser. Bedømt på bonusserne for 2020-arbejdet er det normalt med udbetalinger på mellem 40.000 kroner og 50.000 kroner, hvilket blandt andet har drejet sig om Erhvervsministeriets Henrik Aarestrup, Miljøministeriets Mette Falkenberg Rasmussen og Kirkeministeriets Kasper Sewerin Fogh Hansen.

Omvendt har nogle få spindoktorer, dog måttet kigge langt efter en ekstraudbetaling oven i den almindelige løn. Det drejer sig blandt andet om Ole Rydahl Svensson, der er spindoktor i Udenrigsministeriet – og som i 2020 havde en samlet indtjening på 991.791 kroner.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *